«
»
 •  
 •  
 •  

Pečovatelská služba

Vítejte na stránkách registrované nezisková organizace poskytující odbornou péči seniorům se sníženou soběstačností podle §40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.


Poskytujeme širokou nabídku služeb pro seniory, základní zdravotní péči, zajištění obědů, mobility, sociálního kontaktu.

 

POSLÁNÍ

Posláním naší terénní pečovatelské služby je zajištění kvalitních služeb na základě individuálních potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí, aby v důsledku věku, chronického onemocnění či jiným zdravotním komplikacím mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím a sociálním prostředí se svými blízkými či blízkým okolím.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • profesionální, týmový a individuální přístup ke klientům
 • ke každému klientovi přistupujeme citlivě a diskrétně
 • dbáme na dodržování práv klientů
 • podpořit co nejvíce samostatnost klientů a vyloučit tak závislost klientů na poskytované službě
 • zachování lidské důstojnosti, přistupovat ke klientům vždy s respektem

 

CÍLOVÁ SKUPINA KLIENTŮ

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ

 • senioři od 65 let

Společně pracujeme na zvýšení kvality života a udržení stávajícího životního stylu klientů, pobytu v domácím či sociálním, ale co nejlříjemnějším prostředí.

CÍLE

 • naším hlavním cílem je v maximálné možné míře pomoci se zachováním soběstačnosti, pohyblivosti a sociálního života našich nejstarších občanů, podporovat klienty v jejich schopnostech a dovednostech
 • chceme zachovat kvalitu života našich klientů a zároveň je podporovat tak, aby tato kvalita mohla být co nejdéle zachována
 • dbáme na individuální potřeby našich klientů
 • na základě potřeb a požadavků klientů se neustále snažíme aktualizovat naší nabídku služeb
 • v co nejvyšší možné míře se snažíme zkvalitňovat naše služby a udržet profesionalitu našeho týmu, stejně tak podporu naší týmové spolupráce

 

ZAJIŠŤUJEME

 • pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc v domácnosti a při zajištění úklidu
 • zajištění kontaktu s rodinou a se sociálním prostředím
 • zajištění aktivní účasti na kulturním a společenském životě
 • pomoc při zajištění zdravotní péče
 • pomoc při zajištění mobility a rehabilitační péče
 • pomoc při vyřizování administrativy a jednání s úřady
 • pomoc při uplatňování práv uživatelů
 • zajištění nákupů

Pečovatelská služba v maximální možné míře pracuje na potřebách klienta dle jeho přání, respektuje  individualitu, reaguje na životní změny a přizpůsobuje vhovné aktivity a služby.

 

 

 


Více informací

Aktuálně

Článek v Ořešském listě

Článek v Ořešském listě

Článek v Ořešském listě o Seniorském domě
Volná MÍSTA u nás

Volná MÍSTA u nás

Aktuálně u nás nabízíme volné místo pečovatelka/pečovatel

Zvětšit písmo: AAA
© 2024 Pečovatelská služba, Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů